Disclaimer

Wortgewandt streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desondanks kunnen er onjuistheden in de gegevens voorkomen.

Wortgewandt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Wortgewandt geen aansprakelijkheid aanvaarden als er sprake is van storingen, onderbrekingen van, fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wortgewandt behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Wortgewandt kan niet garanderen dat e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De sites van derden waarnaar op deze site hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Wortgewandt gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wortgewandt kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de gelinkte websites.

 Wortgewandt